Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen satsar på kunskapshöjande insatser mot afrofobi

Publicerad

Regeringen har i dag gett Diskrimineringsombudsmannen i uppdrag att ta kunskapshöjande åtgärder mot afrofobi år 2015-2016. För detta tilldelas myndigheten 500 000 kr årligen.

– I regeringsförklaringen var statsministern tydlig med att afrofobi inte har en plats i vårt land. Därför ger vi nu Diskrimineringsombudsmannen i uppdrag att samla och sprida det mest effektiva vapnet som finns mot afrofobi och alla former av rasism, nämligen kunskap, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Afrosvenskar är särskilt utsatta för rasism och främlingsfientlighet i Sverige vilket framgår av rapporter, upplevelseundersökningar och statistik över anmälningar om hatbrott.

Enligt rapporten ”Afrofobi – En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige” (Mångkulturellt centrum, februari 2014) är afrofobi ett utbrett problem i dagens Sverige. Den visar också att det råder brist på kunskap och medvetenhet om afrosvenskars situation liksom på åtgärder från samhällets sida.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.