Pressmeddelande från Regeringskansliet

Regeringskansliet tecknar nya avtal inom kommunikationsområdet

Publicerad Uppdaterad

Regeringskansliet har genomfört en upphandling av kommunikationstjänster. Av 49 inkomna anbudsansökningar erbjuder nu Regeringskansliet nio leverantörer att teckna ramavtal.

Det nya ramavtalet för kommunikationstjänster omfattar fyra delområden. Följande företag erbjuds att teckna avtal med Regeringskansliet på respektive område:

Genomförande av kommunikationsinsatser – fullservicebyrå:

1. Gullers Grupp AB
2. Intellecta Corporate AB
3. Futurniture Aktiebolag

Kommunikationsrådgivning:

1. Gullers Grupp AB
2. Intellecta Corporate AB
3. Reformklubben i Stockholm Invest AB

Utveckling och förvaltning av digitala tjänster:

1. Futurniture Aktiebolag
2. Intellecta AB
3. Bazooka AB

Webbsändning och webb-tv-produktion:

1. Shortcut Media Film AB
2. Mbrace AB
3. Creo Media Group AB

– Kommunikation är ett viktigt redskap i Regeringskansliets arbete med att stödja regeringen i dess uppgift att styra landet och förverkliga sin politik. Därför är det viktigt för oss att vid behov kunna använda kommunikationsstöd från externa konsulter, säger Regeringskansliets kommunikationschef Eva Corp.

De nya ramavtalen tecknas från den 2 juni 2015 till och med den 1 juni 2017 med möjlighet till förlängning i högst två år. Avtalstecknandet sker först efter att tiden för överprövning har löpt ut.