Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Så här kan barngrupperna i förskolan minskas redan till hösten

Publicerad

Vid dagens regeringssammanträde beslutade regeringen att kommuner och fristående huvudmän ska kunna ta del av statsbidrag för minskade barngrupper i förskolan. Huvudmännen kommer att kunna söka statsbidraget för detta ändamål från 2015 vilket innebär att barngrupperna kan minska redan till hösten.

Det är främst de största grupperna samt grupper för de yngsta barnen som prioriteras när de statliga pengarna ska fördelas. Från och med i höst kommer kommuner och huvudmän att kunna få ta del av pengarna. Det handlar om 415 miljoner i år och sedan 830 miljoner årligen. Satsningen är utformad så att 30 000 kronor ges i bidrag per plats en grupp minskar med.

- Vi vet att i de största barngrupperna blir det inte samma utrymme för det pedagogiska innehållet, som är viktigt för att barnen senare ska få bra resultat och bra möjligheter i skolan, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Ansökan om bidraget bör bland annat innehålla,

  • en redogörelse för hur huvudmannen planerar att minska barngruppernas storlek vid den eller de förskoleenheter som ansökan avser,
  • vilken gruppstorlek som ska uppnås med de insatser som huvudmannen vill genomföra, och
  • en beskrivning av hur huvudmannen planerar att följa upp utvecklingen av barngruppernas storlek.

Kontakt

Hanna Hessling
Politiskt sakkunnig hos Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.