Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Statssekreterare Oscar Stenström diskuterar EU:s digitala inre marknad

Publicerad

Den 28-29 maj deltar Mikael Dambergs statssekreterare Oscar Stenström i konkurrenskraftsrådets möte om inre marknaden, industri och forskning i Bryssel. Ministerrådet ska bland annat diskutera den nya strategin för en digital inre marknad i EU. Syftet med handlingsplanen är att ge konsumenter och företag bättre tillgång till digitala varor och tjänster i hela EU.

– Det är viktigt att få bort hinder som är kvar på tjänstemarknaden och stärka principen om ömsesidigt erkännande av varor och tjänster i EU, säger Oscar Stenström.

EU-kommissionen presenterade nyligen en av sina topprioriteringar, en strategi för att skapa en europeisk digital inre marknad. Genom att dra nytta av digitaliseringens möjligheter ska Europas tillväxt och konkurrenskraft öka.

Kommenterad dagordning inför rådsmötet

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.