Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Tio miljoner till kortare handläggningstider för validering

Publicerad

Validering av utländsk sjukvårdspersonals legitimationer ska gå snabbare. Regeringen har därför beslutat att ge Socialstyrelsen 10 miljoner kronor, pengar som bland annat ska gå till att anställa fler handläggare.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att korta handläggningstiderna och att förbättra informationen för hälso- och sjukvårdspersonal från land utanför EU/EES och som ansöker om legitimation i Sverige.

- Idag är handläggningstiderna alldeles för långa och många gånger en flaskhals för hälso- och sjukvårdspersonal med utländska utbildningar och legitimationer. Med den här åtgärden kan vi snabbare få människor i arbete, vilket alla tjänar på, inte minst sjukvården, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Målsättningen är att Socialstyrelsen under 2015 åtminstone ska halvera den genomsnittliga handläggningstiden för prövning av utländsk utbildning från land utanför EU/EES. Socialstyrelsen ska också se över nuvarande rutiner och processer för att se om handläggningen kan effektiviseras ytterligare.

Bakgrund:

Socialstyrelsen ansvarar för att pröva ansökningar om legitimation för hälso- och sjukvårdsutbildad personal. Det gäller även för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från ett tredje land, d.v.s. utbildade utanför EU/EES, som uppfyller villkoren för att arbeta inom sitt yrke i Sverige och få svensk legitimation.

För att kunna göra en bedömning får den sökande som regel genomgå kompletterande teoretiska och praktiska moment. Socialstyrelsen anordnar medicinska kunskapsprov, kurser och prov i samhälls- och författningskunskap samt viss administration kring praktik för de som ansöker om legitimation i Sverige.

Kontakt

Helena Paues
Tf pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.