Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström till St. Lucia och Colombia

Publicerad Uppdaterad

Utrikesminister Margot Wallström deltar den 21-22 maj i den karibiska gemenskapen CARICOMs utrikesministermöte i St Lucia. Besöket är ett led i att långsiktigt fördjupa relationerna mellan Sverige och de karibiska länderna. Därefter besöker utrikesministern Colombia den 22-23 maj för att bland annat hålla ett anförande om ”Sverige som aktör för fred” där Sveriges stöd till fredsprocessen i Colombia presenteras.

Utrikesminister Margot Wallström deltar den 21-22 maj i den karibiska gemenskapen CARICOMs utrikesministermöte i St Lucia. (CARICOM består av 14 självständiga stater i Karibien.) Det är första gången en svensk utrikesminister har inbjudits att delta i ett sådant möte. Besöket är ett led i att långsiktigt fördjupa relationerna mellan Sverige och de karibiska länderna. Utrikesministern kommer i sitt tal att beröra hur små och medelstora länder behöver ett starkt och effektivt FN för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Hon kommer vidare att fokusera på klimatfrågan som en hög prioritering för Sveriges regering och vikten av samarbete för att uppnå avgörande framgångar inom detta område.

Utrikesministern besöker därefter Colombia den 22-23 maj. Där kommer hon att ha överläggningar med sin colombianska kollega, Maria Àngela Holguín. Mötet bekräftar de goda bilaterala relationerna, vilka i år varat 140 år. Viktiga gemensamma utmaningar kommer att diskuteras - fred och säkerhet, klimatfrågan, mänskliga rättigheter, regional integration och feministisk utrikespolitik. Därutöver ska utrikesministern hålla ett anförande om ”Sverige som aktör för fred” i vilket bl a Sveriges stöd till fredsprocessen i Colombia presenteras. I programmet finns också möten med andra regeringsföreträdare, grupper som är verksamma i fredsprocessen och representanter för kvinnoorganisationer liksom besök på biståndsprojekt.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.