Innehållet publicerades under perioden

-

Aida Hadzialic har entledigats, gymnasie- och kunskapslyftsminister

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic diskuterar yrkesutbildningar på ministermöte i Riga

Publicerad

Den 22 juni reser gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic till Riga för att delta i ett ministermöte kring yrkesutbildningar. Inom ramen för det fördjupade samarbetet inom yrkesutbildningen ska en kommuniké antas av ministrar som ansvarar för yrkesutbildning, Kommissionen och arbetsmarknadens parter på EU-nivå. Kommunikén ska bland annat innehålla de medellånga målen för yrkesutbildningen under perioden 2015-2020.

De frågor som ska diskuteras är blanda annat hur man kan stödja arbetsplatsförlagt lärande i dess alla former, öka tillgängligheten för alla till utbildning och kvalifikationer i ett livslångt lärande perspektiv och främja nyckelkompetenser.

– Yrkesutbildningarnas status ska höjas inom Sverige och inom Europa. Det är viktigt att fler väljer dessa utbildningar inte minst för kompetensförsörjningen inom strategiska branscher som exportberoende näringar och välfärden. Sverige ska vara en pådrivande röst i EU, säger Aida Hadzialic.

Prioriteringarna för det fördjupade samarbetet inom yrkesutbildningen ska bidra till att uppnå målsättningarna i strategin Europa 2020 samt de två kvantitativa målsättningarna inom utbildningsområdet; att öka andelen 30-34 år med eftergymnasial utbildning till 40 procent samt minska andelen avhopp från gymnasie­skolan till under 10 procent. Målen inom yrkesutbildning ska också vara i överensstämmelse med de övergripande målsättningar och prioriteringar som fastställts inom ramen för Utbildning 2020.

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Telefon (växel) 08-405 10 00