Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Att bekämpa utsatthet och tiggeri - ingen ska behöva tigga

Publicerad

Regeringen presenterar idag ett åtgärdspaket för utsatta EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Insatserna syftar till att bekämpa utsatthet och tiggeri, med det långsiktiga målet att ingen ska behöva tigga i Sverige.

Åtgärdspaketet innehåller insatser för ökad samverkan inom EU och med Rumänien och Bulgarien, tydligare regler i Sverige och nära samarbete med civilsamhällesorganisationer.

– Regeringen presenterar idag ett första paket med insatser för utsatta EU-medborgare i Sverige. Det är ett steg på vägen för att minska utsatthet och tiggeri. Målet är att ingen ska behöva tigga säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Tre reformområden:

  • Ökad samverkan inom EU, särskilt med Rumänien och Bulgarien.
  • Tydligare regler i Sverige
  • Nära samarbete med civilsamhällesorganisationer.

Viktiga åtgärder i paketet:

  • Inom ramen för samarbetsavtalet med Rumänien fortsätta arbetet med välfärdsutveckling, barns rättigheter och jämställdhet.
  • Aktivt arbeta med frågan gentemot EU-kommissionen och driva på EU:s arbete med romsk inkludering.
  • Stöd till Rumänien via sammanhållningsfonden, socialfonden och regionala utvecklingsfonden.
  • Regeringsuppdrag till Polisen om att föreslå åtgärder för att stoppa våld mot utsatta EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november.
  • Tilläggsdirektiv till människohandelsutredningen om det straffrättsliga skyddet mot exploatering av utsatta personer som kommit till Sverige.
  • Bättre hantering av olovliga bosättningar på allmän och privat mark. En utredare  ska analysera hur markägares möjligheter att få hjälp med åtgärder vid otillåtna bosättningar kan förbättras.
  • Bättre samarbete och återkommande möten med de civilsamhällesorganisationer som arbetar med utsatta EU-medborgare.

Vid dagens pressträff deltog barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Kontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00
Tora Heckscher
Tf. pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.