Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Biståndsministern till World Economic Forum Africa i Sydafrika och vidare till Mocambique

Publicerad

I morgon anländer biståndsminister Isabella Lövin till Kapstaden, Sydafrika, för bilaterala möten med Sydafrika och för att delta i World Economic Forum Africa 3- 5 juni. I slutet av veckan reser hon vidare till Moçambique där ett nytt samarbetsavtal ska skrivas under och en ny biståndsstrategi lanseras.

I Kapstaden träffar Lövin bland andra ärkebiskop Desmond Tutu, Sydafrikas miljöminister Edna Molewa och företrädare för Afrikanska Unionen. Lövin deltar i en panel om blå ekonomi, om hur haven kan förvaltas och nyttjas på ett hållbart sätt för att främja utveckling. Lövin kommer även diskutera det internationella samfundets agerande vad gäller Ebola. En annan fråga som diskuteras under WEF är hur Afrikas energipotential kan matchas med klimatutmaningarna. Sverige satsar stort på hållbar energiutveckling i Afrika genom bland annat Power Africa och klimat och miljö kommer att vara en prioriterad fråga i kommande regionala biståndsstrategi för Afrika. 

”Över 600 miljoner människor i Afrika söder om Sahara saknar el vilket präglar deras liv och möjligheter att ta sig ur fattigdom. Det är en enorm utmaning, samtidigt finns stora möjligheter att satsa på småskaliga förnybara alternativ som når ut på landsbygden. Här kan Sverige spela en roll”, säger biståndsminsiter Isabella Lövin.

I Moçambique träffa Lövin regeringsföreträdare för att skriva under ett nytt samarbetsavtal och lansera en ny biståndsstrategi. Lövin träffar representanter från civilsamhället, inklusive lokala kvinnoorganisationer och deltar på en fotbollsturnering för unga flickor och besöker miljö- och klimatrelaterade projekt. Det blir även ett tillfälle att markera 40 år av diplomatiska relationer då Sverige var ett av de första länderna att erkänna det självständiga Moçambique den 28 juni 1975.

”Moçambique befinner sig i en spännande brytpunkt med ökad tillväxt och minskat biståndsberoende. Jag ser fram emot att lyssna på och diskutera möjligheter och utmaningar som landet står inför och hur Sverige bäst bidrar till en hållbar utveckling”, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Den nya strategin fokuserar på en inkluderande och hållbar utveckling, med större betoning på miljö, klimat och jämställdhet. Kvinnor och ungdomar är en central del i strategin. Sverige ska också bidra till att främja mänskliga rättigheter, stärka demokratiska institutioner, och ökad kapacitet i offentlig förvaltning.

Moçambique är en av de största mottagarna av svenskt bistånd. Ökade inhemska resurser och minskat biståndsberoende förändrar förutsättningarna för landet. Samtidigt är Moçambique ett av världens fattigaste länder och det tredje landet i Afrika som är mest utsatt för extrema väderförhållanden som cykloner, torka och översvämningar vilket väntas öka med klimatförändringarna. En annan stor utmaning är diskrimineringen och våldet mot kvinnor och flickor. Nära hälften av alla äktenskap ingås innan 18 års ålder vilket drabbar flickor svårt och deras möjligheter att ta tillvara på sina rättigheter. Landet rankas bland de tio länder i världen med högst andel barnäktenskap vilket hämmar utvecklingen i samhället i stort.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.