Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Christina Malm ny generaldirektör för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Publicerad

Regeringen har idag utsett Christina Malm till generaldirektör för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Hon tillträder befattningen den 1 september, då nuvarande generaldirektör Birgitta Ågren går i pension.

Christina Malm är sedan 2008 överdirektör vid Försvarets radioanstalt (FRA) och har tidigare tjänstgjort bland annat som ekonomidirektör och controller vid Sjöfartsverket och Försvarets forskningsanstalt.

Christina Malm är född 1965 och har en examen från den internationella ekonomlinjen vid Uppsala universitet.

 

Kontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00