Innehållet publicerades under perioden

-

Mehmet Kaplan har entledigats, Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

E-delegationen överlämnar sitt slutbetänkande

Publicerad

It-minister Mehmet Kaplan tog idag emot E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66), som överlämnades av Annika Bränström, ordförande i E-delegationen.

E-delegationen har sedan 2009 drivit på arbetet med det myndighetsövergripande e-förvaltningsarbetet, och slutför sitt arbete den 30 juni 2015. Arbetet har bl.a. bidragit till och resulterat i ett antal komponenter till en offentlig digital infrastruktur för Sverige. 

- E-delegationen har bidragit med värdefulla insatser i arbetet med att digitalisera det offentliga Sverige. Det är viktigt att vi tar detta arbete vidare, säger it-minister Mehmet Kaplan.

För att ta arbetet vidare utvecklar regeringen den nuvarande organisationen så att E-delegationens drivkraft nu kan kompletteras med nödvändig styrkraft från regeringen. Regeringen har därför inrättat en helt ny enhet på Näringsdepartementet, enheten för e-förvaltning, som kommer att ha beredningsansvaret för dessa frågor. Ekonomistyrningsverket har fått i uppdrag att ge stöd till regeringens satsning på e-förvaltning. Dessutom driver ett antal myndigheter på för fortsatt digital samverkan i ett nytt samarbete, E-samverkansprogrammet, mellan myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

- Vi behöver undanröja juridiska hinder för de lösningar som myndigheterna föreslår, skapa en bättre samordning av de olika utvecklingsinitiativen som regeringen driver och en bättre styrning av de förvaltningsgemensamma tjänsterna, säger it-minister Mehmet Kaplan.

SOU 2015:66 En förvaltning som håller ihop

Kontakt

Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00