Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

En läsa-skriva-räkna-garanti.

Publicerad

Regeringen har i dag tillsatt en särskild utredare som ska utreda en s.k. läsa-skriva-räkna-garanti. Syftet med utredningen är att utarbeta ett förslag till system som ser till att alla elever får det stöd eller särskilda stöd de behöver för att få förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ämnena svenska eller svenska som andraspråk och matematik i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan samt i årskurs 4 i specialskolan.

”I de bästa skolsystemen i världen ger man mest stöd i de tidiga åren, i ettan, tvåan, trean. Vi måste nu säkerställa att alla elever i de första årskurserna lär sig läsa, skriva och räkna - det man behöver för att också kunna tillgodogöra sig skolans alla andra ämnen” säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

 

”I dag ser lärarna tidigt vilka elever som behöver stöd men de har inte verktygen för att alltid få det stödet på plats och det måste vi ändra på.” Säger Gustav Fridolin.

 

Utredaren ska bl.a.

  • undersöka förutsättningarna för att införa en läsa-skriva-räkna-garanti och lämna förslag om vad garantin bör innehålla och vilka åtgärder som kan vidtas i grundskolan, sameskolan och specialskolan, eller redan i förskole­klassen,
  • analysera hur en läsa-skriva-räkna-garanti förhåller sig till regleringen om bl.a. stöd och särskilt stöd och om några ändringar i regleringen behöver göras,
  • analysera och lämna förslag om när garantin kan anses vara uppfylld samt analysera vad som bör gälla när garantin inte är uppfylld,
  • analysera vilka behov av kompetensutveckling som finns hos huvudmän, rektorer och lärare, och
  • föreslå nödvändiga författningsändringar.

Utredningen leds av Ulf Fredriksson som är docent i pedagogik och arbetar som lärare och forskare vid Stockholms Universitet. Ulf Fredrikssons främsta områden är läsning och läsundervisning samt internationell och jämförande pedagogik. Han är bland annat ansvarig för den del av de svenska PISA-undersökningarna som behandlar läsning. Ulf Fredriksson har också internationella uppdrag och har tidigare arbetat som lärare i grundskolan.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2016 och eventuell ny lagstiftning beräknas träda i kraft höstterminen 2017.

Kontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.