Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Förenkling av elmarknaden underlättar för kunden

Publicerad

Regeringen avser att vidareutveckla den svenska elmarknaden och ger Svenska kraftnät i uppdrag att ta fram och driva en central informationsmodell för den svenska elmarknaden.

Regeringens målsättning för den svenska elmarknaden är att få mer aktiva kunder och utveckla marknaden för energitjänster så att kunderna får större möjligheter att påverka sin förbrukning. En del i arbetet är att förenkla informationshanteringen av kundens uppgifter som rör avtal och elförbrukning. En modell för informations- och datautbyte på elmarkanden möjliggör denna förenkling samtidigt som den underlättar och minskar arbetet för elhandlarna och elnätsföretagen. Detta är också en viktig beståndsdel i det nordiska arbetet med att ta fram en harmoniserad elmarknad.

- Uppdraget innebär att det ska bli enklare för elkunderna att kunna påverka sin förbrukning och på så sätt minska kostnaderna och även bidra till att nå klimat- och energimålen. Elmarknaden utvecklas också genom att konkurrensen främjas och är även ett viktigt verktyg för utvecklingen av energitjänstemarknaden, säger energiminister Ibrahim Baylan.

Svenska kraftnät får i uppdrag att se över hur en central informationsmodell, en så kallad tjänstehubb, kan utformas för elmarknaden. I uppdraget ingår också att Energimarknadsinspektionen ska ta fram förslag till reglering för införandet av en tjänstehubb.

Svenska kraftnät ska delredovisa uppdraget senast till den 1 juni 2016.

Kontakt

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00