Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Förordning om lokala klimatinvesteringar på plats

Publicerad

För att stimulera åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen i Sverige har regeringen beslutat om lokala klimatinvesteringar om knappt två miljarder under mandatperioden. Stödet riktar sig till klimatsatsningar i kommuner, företag och organisationer. I och med regeringens beslut är det nu möjligt för dem som vill ta del av investeringarna att lämna in sina ansökningar.

De lokala klimatinvesteringarna ska bidra till att öka takten för att nå Sveriges klimatmål med inhemska åtgärder. Det är också en del i regeringens strategi inför klimattoppmötet i Paris senare i år. Genom ansvarstagande på hemmaplan visar Sverige globalt ledarskap. Investeringsstödet omfattar 125 miljoner kronor för i år och 600 miljoner kronor per år 2016-2018, totalt knappt två miljarder under mandatperioden.

- Regeringen ser fram emot många spännande åtgärdsförslag som kan placera Sverige på kartan som världsledande nation för klimatet, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Regeringen har beslutat om en förordning om stöd till åtgärder som bedöms bidra till de största varaktiga minskningarna av utsläppen av växthusgaser. Kommuner, landsting, företag, organisationer och stiftelser kan ansöka om stödet hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska främja samarbetet mellan olika aktörer för att stimulera effektiva projekt i länet och yttra sig om ansökningarna. Naturvårdsverket har det huvudsakliga ansvaret för prövning av ansökningarna och för framtida uppföljning av klimatsatsningarna.

- Sverige ska vara ledande i omställningen till ett hållbart samhälle. Det kommer att kräva investeringar och insatser i samhällets alla sektorer, på lokal och regional nivå. De lokala klimatinvesteringarna ger ytterligare en skjuts framåt för att kunna göra de investeringar som behövs, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson. 

Kontakt

Helena Hellström Gefwert
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00