Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny strategi mot mäns våld mot kvinnor

Publicerad

Jämställdhetsminister Åsa Regnér mottog idag en utredning med förslag på nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor. En av slutsatserna är att det behövs mer fokus på våldsförebyggande insatser och i det arbetet måste pojkar och män involveras mer.

-  Jag är glad att ta emot det här betänkandet. Det är en av flera utredningar under året som ska leda mot bättre styrning av jämställdhetspolitiken. Det är dags att lyfta pojkar och män i det strategiska arbetet för att minska mäns våld mot kvinnor, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Utredningen, som Juno Blom är ansvarig för, har haft till uppdrag att föreslå en samlad nationell strategi, med mål på kort och lång sikt, för att nå det jämställdhetspolitiska målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtyck omfattas också av uppdraget.

I uppdraget ingick även att utvärdera och bedöma de insatser som regeringen har genomfört under åren 2010-2014 för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Slutsatser i utredningen
Utredningen lyfter fram att det råder stora lokala och regionala skillnader när det gäller arbetet mot mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld och förtryck i olika myndigheter, exempelvis polisen och socialtjänsten, vilket innebär en fara för rättssäkerheten. Det brister också ofta i strategisk styrning, saknas långsiktiga insatser och utvärderingar. 

En annan slutsats i utredningen är att mer fokus behöver läggas på våldets orsaker och förebyggande åtgärder. I det arbetet måste fler aktörer, exempelvis förskola och skola, delta aktivt i större utsträckning än tidigare. Att involvera pojkar och män i det främjande och förebyggande arbetet är också nödvändigt för att uppnå resultat.

Förslag till åtta målområden

Den strategi som utredningen föreslår består av åtta långsiktiga mål och inom varje målområde finns ett antal prioriterade delmål.

  1. Nationell styrning, organisering och struktur
  2. Kunskap, kompetens och forskning
  3. Våldsförebyggande arbete
  4. Rättsväsendet
  5. Våldsutsatta flickor och unga kvinnor
  6. Våldsutsatta kvinnor
  7. Barn som utsätts för våld
  8. Säkra insatser för våldsutövande pojkar och män

Den nationella strategin ska gälla 2016-2025 med årlig uppföljning och utvärdering efter fem år samt vid strategiperiodens slut.

SOU 2015:55

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.