Pressinbjudan: Hela lönen, hela tiden - utmaningar för ett jämställt arbetsliv

Delegationen för jämställdhet i arbetslivet – JA-delegationen – har under drygt tre år haft i uppdrag att främja jämställdheten i arbetslivet genom att sammanställa och sprida befintlig kunskap om kvinnors och mäns olika villkor i arbetslivet samt stimulera till debatt om hur jämställdheten i arbetslivet kan främjas. Delegationen har också haft i uppdrag att lämna förslag på insatser som kan främja jämställdheten i arbetslivet och minska lönegapet mellan kvinnor och män.

Resultatet av delegationens arbete presenteras vid ett seminarium den 4 juni kl. 15.00. Då lämnas även slutbetänkandet Hela lönen, hela tiden – utmaningar för ett jämställt arbetsliv (SOU 2015:50) över till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Betänkandet innehåller överväganden och förslag som rör föräldraförsäkringen, arbetsvillkor, lön och karriär, samt myndighetsstyrning och jämställdhetspolitik.

I anslutning till seminariet finns det möjlighet att ställa frågor till såväl arbetsmarknadsminister Ylva Johansson som JA-delegationens ledamöter.

Seminariet den 4 juni pågår kl. 15.00–17.00 och hålls i AFA Försäkrings lokaler på Klara Södra Kyrkogata 18. Föranmälan krävs till caroline.rylander@afaforsakring.se

Välkomna!


Malin Wreder
Huvudsekreterare
08-405 35 57
072-509 17 20

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon 08-405 10 00
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial