Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pensionsgruppen tar helhetsgrepp på ojämställda pensioner

Publicerad

Inom ramen för den pågående pensionsöversynen har Pensionsgruppen beslutat om ett nytt delprojekt, Jämställda pensioner, som ska tackla utmaningen med de stora skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner.

Skillnaderna i pension mellan kvinnor och män är stora, större än löneskillnaderna mellan könen. Det allmänna pensionssystemet är i sig könsneutralt och skillnaderna har därför sin orsak i faktorer utanför själva pensionssystemet. Skillnaderna fanns där redan när pensionsreformen genomfördes för 20 år sedan och kommer bestå under lång tid - även om både arbetsliv och ojämställda samhällsstrukturer skulle förändras i morgon.

Projektet ska därför utreda sju olika delområden och vilken effekt de har på pensionerna för kvinnor och män. Med utgångspunkt i en sådan analys ska också åtgärder för mer jämställda pensioner föreslås. Projektet utgörs av följande delar: Delad pensionsrätt, Deltidens betydelse för pensionen, Överföring av premiepensionsrätt, Pensionsrätt för studier och barnår, Tjänstepensionerna, Grundskyddet och Efterlevandeskyddet. Resultaten redovisas i början av år 2016.

- De ojämställda pensionerna är ett stort problem som har sin grund i ett lika ojämställt samhälle och arbetsliv. Jag är glad att vi med det här projektet tar ett helhetsgrepp på frågan och ett första steg mot att identifiera konkreta åtgärder som kan utjämna skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner, säger Pensionsgruppens ordförande, socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Pensionsgruppen bereder alla politiska förslag om pensionssystemet och representeras av ordförande Annika Strandhäll (S), Tomas Eneroth (S), Fredrik Lundh Sammeli (S), Johan Forssell (M), Solveig Zander (C), Mats Persson (FP), Lars Gustafsson (KD) och Rickard Persson (MP).

Kontakt

Tora Heckscher
Tf. pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00