Innehållet publicerades under perioden

-

Aida Hadzialic har entledigats, Gymnasie- och kunskapslyftsminister

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Lena Nyberg ny generaldirektör för Mucf

Publicerad

Regeringen har idag utsett Lena Nyberg till ny generaldirektör för Mucf, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen). Mucf är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Myndigheten ger bland annat bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

– Jag ser med glädje och tillförsikt fram emot att Lena Nyberg tar ledningen i Mucf. Hennes kompetens och ledningserfarenhet är viktiga komponenter i regeringens nya inriktning av myndighetens arbete mot ungas etablering i samhället, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

Lena Nyberg är jurist och var tidigare verksam som socialborgarråd i Stockholm och som statssekreterare på Kulturdepartementet, med ansvar för bland annat ungdomsfrågor. Dessförinnan, från februari 2001, var hon barnombudsman, det vill säga chef för myndigheten Barnombudsmannen. Hon kommer närmast från uppdraget som verkställande direktör i Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län.

– Det ska bli oerhört spännande att få jobba med kunskapen om ungas situation. Vi har många utmaningar framöver, bland annat med ungas arbetslöshet, tillgång till bostäder och inflytande i samhället, säger Lena Nyberg.

Lena Nyberg tillträder sitt nya arbete den 5 oktober.

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Telefon (växel) 08-405 10 00