Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Isabella Lövin skriver under nytt samarbetsavtal med Moçambique

Publicerad

På plats i Maputo skriver biståndsminister Isabella Lövin under ett nytt samarbetsavtalmed Moçambique som idag är en av världens snabbast växande ekonomier. Undertecknandet sker tillsammans med Moçambiques utrikesminister Oldemiro Baloi under måndagen och markerar att Sveriges regering nyligen beslutade om en ny långsiktig biståndsstrategi för landet.

Det nya avtalet bekräftar ländernas långa relationer och partnerskap. Sverige och Moçambique firar 40 år av diplomatiska förbindelser i år, då Sverige var ett av de första länderna som erkände landets självständighet 28 juni 1975. Mocambique är fortfarande ett av världens fattigaste länder men har en årlig tillväxt på 7-8 procent vilket gör landet till en av de snabbast växande ekonomierna i världen.

– Moçambique befinner sig i en spännande brytpunkt med ökad tillväxt och minskat biståndsberoende. Jag ser fram emot ett fortsatt nära partnerskap. En av de stora utmaningarna är hur de stora naturfyndigheterna verkligen ska främja såväl en miljömässig, ekonomisk som en social hållbar utveckling som dessutom ska komma hela befolkningen till del, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Moçambique är en av de största mottagarna av svenskt bistånd. Trots framsteg står Moçambique alltjämt inför en rad utmaningar såsom bland annat låg utbildningsnivå, korruption, klimatpåverkan och miljörelaterade kriser, livsmedelsosäkerhet, ojämlikhet, hög arbetslöshet, ojämställdhet och svaga institutioner. Tillgången på hållbar och tillförlitlig elförsörjning är också en nyckelfråga för utvecklingen i landet. Den nya biståndsstrategin, som omfattar perioden 2015 till 2020, prioriterar därför särskilt insatser för att främja förnybar energi, anpassning samt motståndskraft mot klimatpåverkan, jämställdhet, med fokus på sexuella och reproduktiva rättigheter, ökad social trygghet samt jobbskapande insatser. Kvinnor och ungdomar utgör särskilt prioriterade grupper. Sverige ska också bidra till att främja mänskliga rättigheter, stärka demokratiska institutioner och ökad kapacitet i offentlig förvaltning.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00