Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Mia Torpe ska föreslå ansvarsförändring på avfallsområdet

Publicerad

Klimat- och miljöminister Åsa Romson har utsett Mia Torpe för att utreda hur ansvaret för insamling av avfall kan flyttas från producenterna till kommunerna. Utredaren har erfarenhet från området från sin roll som miljöchef för HSB Riksförbund under åren 1994-2014.

Regeringen har tidigare informerat att man avser att flytta ansvaret från producenterna till kommunerna för den fysiska insamlingen av förpackningsavfall och returpapper från hushållen. En viktig utgångspunkt är att förenkla för hushållen att lämna ifrån sig sitt förpackningsavfall och returpapper. Idag är insamlingsansvaret delat mellan kommunerna och producenterna. Det är också viktigt att den nya modellen för insamlingen håller en hög kvalitet och leder till en hög grad av materialåtervinning.

- Jag är glad över att Mia Torpe har åtagit sig att genomföra detta uppdrag. Hon har tidigare erfarenheter från området som jag bedömer har stor relevans för att lyckas med att hitta en lösning som kan vara praktiskt genomförbar, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

I samband med uppdraget avser regeringen att fatta beslut om att kravet på tillstånd för insamling av förpackningsavfall och returpapper skjuts två år framåt, till 1 april 2019. På så sätt behöver inte den som vill driva ett insamlingssystem påbörja eventuellt onödiga förberedelser.

Uppdraget ska slutföras den 31 mars 2016.

Läs mer om uppdraget

Kontakt

Helena Hellström Gefwert
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.