Samordnare föreslår plats för minnesvård i Sverige

Anhöriga och personer som överlevde flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004 har lämnat idéer på placeringen och utformningen av en minnesvård i Sverige.
Samordnaren Gunilla Malmborg presenterar i en rapport sitt förslag på var minnesvården kan placeras. Hon föreslår att minnesvården placeras i Stockholm i den södra delen av Djurgården som kallas Blockhusudden i närheten av Thielska galleriet.

Gunilla Malmborgs redovisar också hur minnesvårdens utformning bör tas fram och inramningen i övrigt. Förslaget grundar sig på de inkomna synpunkter och idéer hon fått från anhöriga och personer som överlevde flodvågskatastrofen. Hon föreslår också en tidpunkt för invigning och lämnar förslag på vem som ska ansvara för att vårda minnesvården.

Pressmeddelande:  Minnesvård för flodvågskatastrofen kan placeras på Djurgården i Stockholm

Redovisning av uppdrag om minnesvård efter flodvågskatastrofen

Karta minnesvård efter flodvågskatastrofen

Minnesvårdens placering och utformning

Vanligtvis uppförs minnesmärken på den plats där händelsen inträffat, det vill säga i detta fall i Thailand och andra delar av Sydostasien. Men regeringen menar att händelsen är av den omfattningen och innebörden för svenskar att det är rimligt att uppföra en minnesvård även i Sverige. Minnesvården kan även bidra till att vårda banden mellan Sverige och Thailand.

Det är viktigt att minnesvården upplevs som en värdig plats för dem som den är avsedd för. För många är det viktigt att man skapar en symbol som innebär att det trauma som flodvågskatastrofen medförde inte faller i glömska. Utgångspunkten är därför att skapa en minnesvård som kan accepteras av de flesta och som har en utformning som håller över tid.

Kontakt med berörda

I sitt arbete har samordnaren haft kontakt med personer som överlevde flodvågskatastrofen och efterlevande anhöriga och närstående.

I ett första steg handlar det om att finna en lämplig plats för minnesvården och hur den i övrigt kan inramas. Utifrån dessa frågeställningar har berörda personer lämnat synpunkter.

  • Hur tänker du om platsen för minnesvården?
  • Hur ska platsen se ut?
  • Hur och när ska den användas?
  • Hur vill du att den ska upplevas?
  • Finns det någon befintlig plats som du tycker kan tjäna som förebild och inspiration?

Samordnaren ska också föreslå hur utformningen av minnesvårdens lämpligen bör tas fram.

En utgångspunkt är att ett konstnärligt verk ska beställas för den plats som väljs ut. Därför har Gunilla Malmborg även fått in synpunkter som kan vara vägledande för att i den fortsatta processen ge yrkesverksamma konstnärer möjlighet att föreslå hur minnesvården kan gestaltas. I denna del av processen kommer myndigheten Statens Konstråd att ha en viktig roll. Följande frågor har varit centrala:

  • Beskriv med några ord dina tankar om minnesvården.
  • Vad ska minnesvården symbolisera?
  • Vilken känsla ska den förmedla?
  • Har du några tankar om vilket samband minnesvården bör ha till den plats som väljs?

Kontakt

E-postmeddelanden, brev och sms-meddelanden som skickas till samordnaren blir allmänna handlingar i Regeringskansliet.

 

Flodvågskatastrofen den 26 december 2004

Den 26 december 2004 medförde ett jordskalv på havsbotten utanför Sumatra en enorm flodvåg som timmarna efter skalvet nådde kust efter kust i Asien och Afrika. Katastrofen orsakade en stor förödelse i Indonesien och Sri Lanka. I Thailand drabbades främst landets västra kust. Uppskattningsvis 250 000 personer miste livet.

Sverige var det värst drabbade landet utanför regionen. 543 svenskar omkom och 1 500 svenskar skadades. 120 var barn under 16 år.

Det har nu gått tio år sedan livet ändrades i grunden för de drabbade. Tio år av förlust och sorg över saknade barn, syskon, makar, föräldrar och andra nära anhöriga. Katastrofen har inneburit en stor förlust av människoliv och ett stort lidande för dem som skadades och för dem som miste familjemedlemmar och andra närstående. Omfattningen och antalet drabbade utmärker denna naturkatastrof från andra.

Kontakt

Gunilla Malmborg
Samordnare för minnesvård efter flodvågskatastrofen
Telefon (växel) 08-405 10 00