Sven-Erik Bucht har enledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Parlamentarisk kommitté ska föreslå ny politik för Sveriges landsbygder

Regeringen tillsätter idag en parlamentarisk kommitté med uppgift att lämna förslag på en sammanhållen politik för hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Samtliga riksdagspartier bjuds in att delta i arbetet.

Ladda ner:

– En bred parlamentarisk medverkan ger styrka i förslagen och en långsiktighet i politiken, något som behövs för en stadigvarande förändring av landsbygdens utveckling, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
 
Det finns sedan lång tid tillbaka enskilda insatser som har betydelse för landsbygdens utveckling. Dagens politik bygger till stor del på lokalt och regionalt inflytande och engagemang, exempelvis inom den regionala tillväxtpolitiken och initiativ för lokal utveckling. Men det behövs ett övergripande nationellt ansvar för landsbygden och dess välfärd, villkor och förutsättningar för utveckling och tillväxt.

Kommittén består av 11 ledamöter och en ordförande. Till ordförande har Johan Persson utsetts.

– Jag är glad över förtroendet att få leda kommittén som just ska ta ett samlat grepp kring dessa frågor. Alla partier har landsbygden på sina agendor. Nu finns chansen att samlas också politiskt. Det har vi lyckats med på lokal nivå på många platser. Det borde gå också på nationell nivå. Det är Sveriges landsbygder värda, säger Johan Persson.

Utredningen kommer att ta fram ett kvalificerat underlag som bidrar till regeringens politik för tillväxt, sysselsättning och boende på en attraktiv landsbygd. Utgångspunkten är att ge alla delar av landet möjlighet att utvecklas efter sina särskilda förutsättningar och att tillgodose människors behov av jobb, välfärd och en god livsmiljö.

– Det är något helt nytt - historiskt, med en sammanhållen landsbygdspolitik. Avsikten är att uppnå en bred samsyn på landsbygdens utmaningar och möjligheter och att kommittén ska presentera ett förslag till en ny och utvecklingsinriktad politik, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Den parlamentariska kommitténs sammansättning:

Ulf Berg, Moderaterna
Emma Carlsson Löfdahl, Folkpartiet
Åsa Coenraads, Moderaterna
Anders Forsberg, Sverigedemokraterna
Monica Haider, Socialdemokraterna
Mattias Jonsson, Socialdemokraterna
Kew Nordqvist, Miljöpartiet
Iréne Oskarsson, Kristdemokraterna
Håkan Svenneling, Vänsterpartiet
Anna-Caren Sätherberg, Socialdemokraterna
Kristina Yngwe, Centerpartiet

Ordförande: Johan Persson, Socialdemokraterna

Kontakt

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00