Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Professor Olle Lundberg ordförande för kommissionen för jämlik hälsa

Publicerad

Idag presenterade folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström direktiv och ordförande för kommissionen för jämlik hälsa.

I regeringsförklaringen slog statsministern fast målet om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. En viktig del i att arbeta mot målet är den kommission för jämlik hälsa som nu tillsätts.

Kommissionens uppdrag är att lämna förslag till regeringen som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Huvudfokus ska vara hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper i samhället, men också hälsoskillnader mellan könen ska särskilt uppmärksammas i kommissionens arbete. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 maj 2017, men kommissionen ska också ha ett utåtriktat arbetssätt och presentera förslag under arbetets gång.

– Jag är väldigt glad att kommissionen nu kommer igång under ledning av Olle Lundberg, en av Sveriges främsta experter på området. Regeringens mål är att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. I det arbetet blir kommissionen en central aktör, säger Gabriel Wikström, folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister.

Professor Olle Lundberg blir kommissionens ordförande
Olle Lundberg är forskare inom området ojämlikhet i hälsa och leder forskningen vid CHESS (Centre for Health Equity Studies)som är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Karolinska Institutet. Olle Lundberg har bland annat deltagit i flera internationella arbeten kring jämlikhet i hälsa i samverkan med sir Michael Marmot. Han har även varit ledamot i Sociala rådet 2008-2010 och Välfärdskommittén 1999-2001.

– Detta är ett svårt men väldigt viktigt uppdrag, ojämlikhet i hälsa är en av samhällets stora utmaningar. På basis av erfarenheter och kunskaper ska jag göra mitt bästa för att leda detta arbete till något bra som kan göra skillnad, säger ordförande Olle Lundberg.

Kommissionens övriga ledamöter kommer att utses de kommande veckorna.