Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen antar ny strategi för Demokratiska republiken Kongo

Publicerad

Idag beslutade regeringen om nya strategier för utvecklingssamarbetet med Demokratiska republiken Kongo (DRK) och Rwanda. Strategierna befäster Sveriges starka engagemang för utvecklingen i Stora sjöregionen och stakar ut biståndets inriktning för de kommande fem åren.

Strategin för DRK tar sin utgångspunkt i de omfattande utmaningar landet står inför och den instabilitet som alltjämt råder i delar av landet. 

- Kvinnors rättigheter och status är avgörande för en fredlig utveckling i landet. Kvinnor måste delta i samhällsbygget och det förgörande våldet mot dem stoppas. Sverige har ett stort mervärde i detta arbete och prioriterar det högt. Så länge kvinnor utsätts för sytematiskt våld och diskriminering blir det ingen fred, säger biståndsminister Isabella Lövin.  

Den illegala handeln med naturresurser i DRK bidrar till de utdragna konflikterna. Den nya strategin stärker därför arbetet för att öka transperensen kring handeln med konfliktmineraler och insatser för att bidra till alternativa försörjningsmöjligheter för människor som är beroende av handeln för sin överlevnad.

- Regeringen vill komma åt grundorsakerna till fattigdomen och konflikterna. Då går det inte att blunda för handeln med konfliktmineraler. Därför lyfter vi fram detta arbete i den nya strategin, vilket kompletterar vårt engagemang inom EU för att få till striktare regler kring handeln med konfliktmineraler, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Verksamheten i DRK inriktas på fyra områden:

  • demokrati och jämställdhet samt mänskliga rättigheter
  • förbättrade möjligheter och verktyg för fattiga människor att kunna förbättra sina levnadsvillkor
  • hälsa
  • mänsklig säkerhet

Utöver Sida kommer nu även Folke Bernadotteakademien att genomföra en mindre del av utvecklingssamarbetet med DRK. Strategin för DRK gäller för 2015-2019 och omfattar 250 MSEK om året.

Den nya strategin för Rwanda, kommer fortsatt att prioritera demokrati och mänskliga rättigheter, ökad kapacitet inom miljö och klimat liksom bättre möjligheter för anständigt och produktivt arbete för kvinnor och ungdomar. Försoning och konfliktförebyggande är 21 år efter folkmordet alltjämt centralt och ett genomgående tema för verksamheten. Strategin gäller 2015-2019 och omfattar 180 miljoner kronor om året.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00