Gustav Fridolin har entledigats, Utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen satsar på undervisningen i modersmål för nationella minoriteter

Publicerad

Regeringen har idag beslutat kursplaner för modersmålsundervisningen i de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib. Kursplanerna gäller för grundskolan, specialskolan och sameskolan.

Genom ändringar i skollagen, som träder i kraft den 1 juli 2015, ges elever som tillhör någon av Sveriges nationella minoriteter en stärkt rätt till modersmålsundervisning i sitt nationella minoritetsspråk. Lagändringen innebär att en elev som tillhör en nationell minoritet inte längre behöver ha grundläggande kunskaper i sitt nationella minoritetsspråk för att skolans huvudman ska vara skyldig att erbjuda modersmålsundervisning.

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Statens skolverk har haft i uppdrag att utarbeta förslag till kursplaner för modersmålsundervisning i grundskolan i de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib. För modersmålsundervisning i samiska i grundskolan används kursplanen för ämnet samiska i sameskolan. Regeringen beslutade idag om kursplanerna med Skolverkets förslag som underlag.

Kontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00