Regeringen satsar på utbildning av lärare på minoritetsspråken

Regeringen har i dag beslutat att ge Skolverket 914 000 kr under 2015 för att stötta deltagande i utbildningssatsningen för lärare i romani chib, samiska och meänkieli.

– Bristen på utbildade lärare är något som de nationella minoriteterna tagit upp varje gång vi träffats. Nu ser vi till att regeringen levererar konkret politik. Utbildning på sitt eget språk är avgörande för att de nationella minoritetsspråken ska kunna leva vidare. Nu gör vi en rejäl satsning för att göra det möjligt för så många som möjligt att bli lärare, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Bristen på lärare i de nationella minoritetsspråken har återkommande påpekats av Europarådet. Skolverket ansvarar för utbildningsinsatsen genom de uppdragsutbildningar av modersmålslärare i samiska, meänkieli och romani chib som ges vid Umeå universitet, Stockholms universitet och Södertörns högskola.

Utbildningarna pågår under fem terminer och möjliggör en snabb förstärkning av antalet lärare i minoritetsspråken.

Satsningen på 914 000 kronor kommer att gå till ett stimulansbidrag som delvis täcker kostnaderna för deltagarna i utbildningarna.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00