Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen tillsätter expertgrupp inom life science

Publicerad

Regeringen har utsett en expertgrupp inom life science. Expertgruppen kommer vara ett rådgivande organ till regeringens nationella samordnare inom life science, Anders Lönnberg.

Följande personer förordnas att vara ledamöter i gruppen. Förordnandena gäller fr. o. m. den 28 maj 2015 t. o. m. den 31 december 2015.

     Namn, Titel

 • Göran Ando, styrelseordförande
 • Ingrid Bengtsson Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör
 • Anders Blanck, verkställande direktör
 • Lena Gustavsson, rektor
 • Anders Hamsten, rektor
 • Ingrid Heath, vice verkställande direktör
 • Anders Henriksson, vice ordförande
 • Jan-Olof Jacke, verkställande direktör
 • Danica Kragic Jensfelt, professor
 • Patric Källman, strategisk rådgivare
 • Anna Lefevre Skjöldebrand, verkställande direktör
 • Lars Liljedahl, förvaltningschef
 • Ann-Sofie Lodin, regiondirektör
 • Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare
 • Sara Riggare, ingenjör och patientrepresentant
 • Heidi Stensmyren, förbundsordförande
 • Steinar Stokke, verkställande direktör

Regeringen gav den 1 april 2015 i uppdrag till Anders Lönnberg att vara regeringens nationella samordnare för frågor inom life science. Hans uppdrag sträcker sig fram till den 31 december 2015. I detta uppdrag nämns den expertgrupp som samordnaren ska samverka med. Expertgruppen ska förmedla kunskaper och ge en bild av utvecklingen inom området. Med stöd av expertgruppen ska samordnaren också samla in synpunkter och lämna förslag som syftar till att ge regeringen underlag för arbetet med life science.

Kontakt

Rasmus Lenefors
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.