Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringen vill införa 18-årsgräns för solarier

Publicerad

I syfte att undvika risk för hudcancer föreslår nu regeringen en 18-årsgräns för användning av kosmetiska solarier. Barn har känsligare hud än vuxna varför UV-strålning och brännskador är extra skadliga under barn- och ungdomsåren.

Det finns ett bevisat samband mellan exponering för ultraviolettstrålning (UV-strålning) och risken för hudcancer.

- Hudcancer är alldeles för vanligt och den cancerform som ökar mest i Sverige. Det är oerhört viktigt att vi skyddar barn och unga från onödig UV-strålning från solarier, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Regeringen föreslår förbud mot att yrkesmässigt upplåta kosmetiskt solarium till en person som inte har fyllt 18 år. I anslutning till ett sådant solarium ska det finnas en klar och tydligt synbar skylt som upplyser om förbudet.  Detta förbud är inte tänkt att gälla för medicinska solarier. Förslaget skickas ut på remiss till berörda instanser och aktörer för synpunkter till och med 30 september 2015.

Remiss av skrivelse om införande av 18-årsgräns för kosmetiska solarier

Kosmetiskt respektive medicinskt solarium

Kosmetiskt solarium används för att bestråla människor med ultraviolett strålning i syfte att göra huden brun.

Medicinskt solarium används för bestrålning i syfte att behandla, förebygga eller motverka sjukdom.

Åldersgränser för kosmetiska solarier har införts i flera andra europeiska länder såsom Finland, Norge, Belgien, Nederländerna, Frankrike, Tyskland, Spanien, Island, Litauen och Storbritannien.

Kontakt

Rasa Ptasekaite
Handläggare, Kemikalieenheten
Telefon (växel) 08-405 10 00