Innehållet publicerades under perioden

-

Anders Ygeman har entledigats, inrikesminister

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Res till hela EU med nationellt id-kort

Publicerad

Från och med 1 juli 2015 är det möjligt för svenska medborgare att resa till EU-länderna utanför Schengenområdet (för närvarande Bulgarien, Cypern, Kroatien, Rumänien, Irland och Storbritannien) med ett svenskt nationellt identitetskort.

Sedan tidigare är det möjligt att resa inom Schengenområdet med ett nationellt id-kort i stället för ett pass men med den här lagändringen blir det nu möjligt att göra det inom hela EU.

- Det är positivt att det nu blir möjligt att resa inom hela EU med ett ID-kort. Det förenklar inte minst för svenskar bosatta utomlands och för den som reser mycket, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Den som medför ett nationellt identitetskort är skyldig att, på samma sätt som gäller för pass, överlämna kortet till behörig passkontrollant för kontroll av de biometriska uppgifter som finns lagrade i kortet och låta sig fotograferas för att jämföra bilden med de uppgifter som finns i kortet.

Fakta

Ändringarna syftar till att bättre anpassa lagen till EU:s direktiv om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, det så kallade rörlighetsdirektivet.