Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Rundabordssamtal om alternativ infrastrukturfinansiering

Publicerad

Infrastrukturministern träffar idag aktörer och intressenter för att diskutera alternativ finansiering av infrastruktur. Syftet är att förutsättningslöst lyfta möjligheter och risker för staten vad gäller alternativ finansiering. Mötet är det första av två rundabordssamtal för att bredda kunskapen på området, och höra mer om olika finansieringsmodeller.

Regeringen har höga ambitioner för de statliga infrastrukturinvesteringarna, bland annat ska nya stambanor mellan våra tre storstäder byggas. Men finansieringen är en utmaning, därför öppnar regeringen upp för ett första samtal om olika lösningar med experter inom flera berörda verksamheter.

– Regeringen vill öka investeringarna i infrastruktur, men trots att statens finanser är stabila, är de hårt ansträngda. Statliga anslag kommer därför inte att vara tillräckliga för att bygga Sverige starkt för framtiden. vi måste även se över hur vi kan öka den privata finansieringen av ny infrastruktur. Dagens samtal är ett tillfälle att förutsättningslöst diskutera för- och nackdelar med olika finansieringsmodeller. Vi ska nå målen om EU:s lägsta arbetslöshet och 250 000 nya bostäder till 2020, men då måste vi vända på varje sten. Så kan vi skapa fler jobb och bostäder och bygga ett Sverige som håller ihop, säger Anna Johansson.

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.