Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Samarbetsavtal undertecknat mellan Sverige och Rumänien

Publicerad

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och Rovana Plumb, den rumänska ministern ansvarig för sociala frågor, undertecknade idag ett samarbetsavtal mellan Sverige och Rumänien. Avtalet, som rör barn-, jämställdhet- och välfärdfrågor, syftar till att förbättra situationen för utsatta människor.

– Dagens avtalsskrivning är en byggsten i ett paket som omfattar initiativ i Sverige, EU och Rumänien. Genom utbyte av kunskap, erfarenheter och goda exempel samt genom att underlätta ideella organisationers arbete kan vi förbättra livet för utsatta människor, säger Åsa Regner, ansvarig minister.

Samarbetsavtalet följs upp av en gemensam arbetsgrupp på departementsnivå.

Joint statement by Minister Rovana Plumb and Minister Åsa Regnér upon the signing of the joint declaration between Romania and Sweden

Samarbetsavtal mellan Sverige och Rumänien

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00