Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Statlig utredning vill förbättra finansieringen för innovativa och växande företag

Publicerad Uppdaterad

Regeringens särskilda utredare Hans Rydstad överlämnade idag sitt betänkande kring översynen av statens insatser för företagsfinansiering till Mikael Damberg. Utredningen innehåller en kartläggning av vilka behov små och medelstora företag har av statliga marknadskompletterande finansieringsinsatser. Utredaren har flera förslag på hur dagens insatser kan bli mer effektiva och ändamålsenliga.

– Idag finns uppenbara brister i de statliga finansieringsinsatserna. Och många innovativa och växande företag har svårt att få finansiering. Därför är utredningen ett viktigt steg mot ett bättre system både för entreprenörer och för staten, säger Mikael Damberg.

– Utredningen lyfter behovet av att stärka utbudet av riskvilligt kapital i tidiga utvecklingsfaser. Utredningen föreslår också strukturförändringar och insatser för att uppnå en mer samlad aktörsstruktur utan långsiktiga inlåsningar i investeringsmandat. Insatser som i hög grad bygger på och stimulerar samverkan och samfinansiering med privata finansiärer, säger Hans Rydstad.

Utredningen föreslår bland annat:

  • att ett nationellt ”Fond-i-fond” bolag, Fondinvest AB, inrättas med uppgift att investera genom privata fonder inriktade på investeringar i bolag i tidiga utvecklingsfaser.
  • att ett garantiinstrument inrättas med inriktning på att stödja bankutlåningen till företag i behov av finansiering för expansions- och utvecklingsinvesteringar.
  • att en ”demonstrationsanläggningsfond” inrättas som kan stödja investeringar i ny teknologi eller processer där produktionsanläggningar eller produktionsenheter krävs för att gå från liten skala/prototyp till produktion i kommersiell skala.
  • att stärka insatserna i de allra tidigaste utvecklingsskedena genom ytterligare medel till innovationslån, verifieringsinsatser och inkubatorer. Föreslår också mer decentraliserade investeringsbeslutet där ex. inkubatorer ges större inflytande över i vilka bolag/projekt investeringar görs.

Utredningens betänkande kommer nu att skickas på remiss och regeringen återkommer i höstens budgetproposition med en närmare beskrivning av inriktning och förslag kring reformarbetet.

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00