Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Statsministern deltar i FN-toppmöte i Addis Abeba

Publicerad

Den 13-14 juli deltar statsminister Stefan Löfven tillsammans med ledare från hela världen i FN-konferensen om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba, Etiopien.

– Det här toppmötet handlar om hur de nya globala hållbarhetsmålen ska genomföras och finansieras. Regeringar från världens alla länder samlas för att tillsammans med företrädare för civilsamhällesorganisationer och den privata sektorn, parlamentariker och akademiker, finna nya vägar för att utrota fattigdom och skapa en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar global utveckling. Det handlar om att ta ansvar för vår gemensamma värld, säger statsminister Stefan Löfven.

I Sveriges delegation ingår också biståndsminister Isabella Lövin och finansmarknadsminister Per Bolund, liksom riksdagsledamöter, frivilligorganisationer och företag.

Under resan kommer statsministern och biståndsministern att göra ett besök till ett flyktingläger i kommunen Gambella i södra Etiopien med över 260 000 flyktingar.

Inför resan, torsdag den 9 juli klockan 11.00, bjuds media in till ett bakgrundssamtal med statssekreterare Hans Dahlgren, i Rosenbad, Stockholm. Anmälan krävs till Anne Ekberg.