Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Straffskalorna för människohandel och koppleri ska ses över

Publicerad

Regeringen har gett 2014 års människohandelsutredning (Ju 2014:22) i uppdrag att se över straffskalorna för människohandel och koppleri samt att ta ställning till om det finns behov av förändringar i dessa.

Utredningen har sedan tidigare i uppdrag att undersöka behovet av åtgärder i syfte att säkerställa ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel, köp av sexuell tjänst och köp av sexuell handling av barn. Utredningen ska också analysera och ta ställning till om brottet köp av sexuell tjänst ska undantas från kravet på dubbel straffbarhet.

Mot bakgrund av ett tillkännagivande från riksdagen om skärpta straff för människohandel och koppleri ges utredningen nu i uppdrag att även se över straffskalorna dessa brott samt ta ställning till om det finns behov av förändringar i straffskalorna. Samtidigt förlängs utredningstiden. Uppdraget ska redovisas senast den 9 juni 2016.

Dir. 2015:64 Tilläggsdirektiv till 2014 års människohandelsutredning (Ju 2014:22)

Kontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Lisa Nilheim
Rättssakkunnig
Telefon 08-405 12 25