Styrelseseminarium för de statliga bolagen

Imorgon, onsdag den 17 juni bjuder Mikael Damberg in till ett styrelseseminarium för de statligt ägda bolagen. På seminariet kommer avgörande frågor för att skapa fler jobb och stärka Sveriges konkurrenskraft att diskuteras. Statssekreterare Eva Lindström och Darja Isaksson, från regeringens nationella Innovationsråd deltar också.

Under eftermiddagen talar Mikael Damberg. Därefter hålls ett panelsamtal på temat hur kan vi dra nytta av innovation och digitalisering för att nå en hållbar utveckling och tillväxt, samt vilka krav det ställer på styrelserna i de statliga bolagen.

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00