Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Sverige blir medgrundare i investeringsbank i Asien

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om att underteckna stadgarna för Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (Asian Infrastructure Investment Bank - AIIB). AIIB syftar till att bidra till hållbar utveckling i Asien.

- Sverige vill bidra till en hållbar ekonomisk, miljömässig och social utveckling i Asien. Jag tror också Sveriges  utrikespolitiska och handelspolitiska intressen främjas av medverkan i AIIB,. Dessutom skickar det  en viktig signal om Sveriges fortsatta engagemang i Asien och den vikt vi fäster vid multilateral samverkan, säger finansminister Magdalena Andersson.

Sverige undertecknar AIIB:s stadgar
Den 30 mars 2015 ansökte Sverige om att bli en av grundarna av AIIB och har därefter deltagit i förhandlingarna om utformningen av bankens stadgar. I förhandlingarna har Sverige bl.a. verkat för att stadgarna ska skapa förutsättningar för en effektiv och regelbaserad styrning av banken samt för goda standarder för bl.a. miljö och sociala frågor. Undertecknandet av stadgarna kommer att ske med förbehåll för riksdagens godkännande. Under hösten 2015 kommer fortsatta förhandlingar att äga rum för att ta fram operativa regelverk för AIIB:s verksamhet.

Många länder väntas underteckna stadgarna
Totalt har 57 länder medverkat i förhandlingarna om stadgarna och därigenom meddelat sin avsikt att bli medgrundare i AIIB. Efter  undertecknande av stadgarna följer  ratificering på nationell nivå.

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00