Uppdrag om att göra elmarknaden ännu effektivare

Aktiva kunder är en viktig del för en fungerande elmarknad. Regeringen ger därför Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utreda hur kunderna kan bli ännu aktivare med att påverka sin elförbrukning.

Under 2014 skedde cirka 46 000 elhandelsbyten per månad. Totalt under året var cirka 1.8 miljoner kunder aktiva på elmarknaden vilket visar på ett stort intresse. Studier visar att det finns potential till en ännu bättre fungerande marknad om kunder i större utsträckning skulle kunna justera sin elkonsumtion, exempelvis då priset är högt.

- Även om elpriset är relativt lågt i dag måste vi förbereda oss för framtiden och det pågår en snabb utveckling med smarta mätare och elnät. Uppdraget syftar till att undersöka om det finns hinder i nu gällande reglering. Vi vill också underlätta för företag att erbjuda kunder lösningar som möjliggör en ökad kundaktivitet, säger energiminister Ibrahim Baylan.

En ökad flexibilitet i elanvändingen leder till en förbättrad försörjningstrygghet och till att behovet av produktionsresurser vid hög konsumtion under kalla vinterdagar kan minskas. Vid dessa situationer händer det att anläggningar som använder kol och olja tas i bruk. Här skulle mer aktiva kunder kunna medverka till en minskad ansträngning på elsystemet och användning av produktion med negativ miljöpåverkan.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast 3 oktober 2016.

Kontakt

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00