Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson till ministerrådsmöte i Luxemburg

Publicerad

Den 18 juni deltar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vid EU:s ministerrådsmöte för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO) i Luxemburg.

EU-kommissionens förslag till landsspecifika rekommendationer kommer att stå i fokus för ministerrådsmötet. Under mötet kommer ministrarna att hålla en riktlinjedebatt om den europeiska planeringsterminen för 2015 med inriktning på landsspecifika rekommendationer.

Arbetsmarknadsministrarna väntas även nå en allmän inriktning gällande kommissionens förslag till nya riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik. Riktlinjerna utgör, tillsammans med riktlinjerna för medlemsstaternas ekonomiska politik, grunden för genomförandet av Europa 2020-strategin och har varit oförändrade sedan 2010.

Under mötet väntas också kommissionen presentera en lägesrapport om genomförandet av EU:s åtgärder för ungas sysselsättning.

Den 19 juni deltar Ylva Johansson vid ett seminarium om det sociala Europa, som arrangeras av det inkommande EU-ordförandeskapet Luxemburg.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.