Aida Hadzialic har entledigats, Gymnasie- och kunskapslyftsminister

-

Aida Hadzialic deltar den 6-7 juli i Oslo Summit on Education for Development

Den 6-7 juli deltar gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic i Oslo Summit on Education for Development. Norges regeringen står som värd och mötet inleds av statsminister Erna Solberg och FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. Vid mötet deltar även bland andra Nobelfredspristagaren Malala Yousafzai, och Gordon Brown, FN:s särskilda sändebud för global utbildning.

Syftet med mötet är att diskutera olika strategier för att göra det möjligt för de 58 miljoner barn som fortfarande saknar tillgång till skola att ta del av utbildning samt att lyfta frågor om stärkt kvalitet i utbildning globalt.

- Rätten till en lika och allmän utbildning av god kvalitet är nyckeln för en global hållbar utveckling. Alla människor måste ha tillgång till den utbildning de har rätt till, så att vi kan stärka demokrati och jämlikhet samt främja en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar samhällsutveckling, säger Aida Hadzialic.

Mötet är en uppföljning av World Education Forum i Sydkorea i maj och är ett viktigt steg i process vidare mot FN:s beslut senare i höst om de nya hållbara utvecklingsmålen (post 2015). Mötet avser även att ge inspel till konferensen Financing for Development i Addis Abeba i juli.

Under mötet kommer fyra fokusområden att diskuteras: finansiering av utbildning, flickors utbildning, utbildning i krissituationer och kvalitet i utbildning.

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Telefon (växel) 08-405 10 00