Innehållet publicerades under perioden

-

Kristina Persson har entledigats, minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete

-

Åsa Romson har entledigats, klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

Akademin ska hjälpa regeringen att ställa om till grönt

Publicerad

Regeringen samlar nu framstående forskare i ett vetenskapligt råd för att tydligare koppla samman politik och akademin. Syftet är att låta den senaste forskningen bidra till regeringsarbetet för hållbar utveckling.

− Omställningen till ett hållbart samhälle kräver samverkan. Jag är därför mycket glad att regeringen nu samlar framstående forskare som kan bidra till en tydligare koppling mellan politik och akademi, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Långsiktiga miljö- och hållbarhetsfrågor

Rådets uppgift är att lämna vetenskapliga bidrag till olika insatser på hållbarhetsområdet och kommer att tillhandahålla vetenskapliga underlag till regeringen. Med ett nära samarbete med framtidsministerns kansli kommer man även att ingå i regeringens framtidsarbete.

− Det sker oerhört mycket i forskningen inom ramen för hållbar utvecklingen. Politiken måste bli bättre på att ta del av de framsteg som görs inom akademin, säger Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor. 

Rådet kommer att sammanträda ett antal gånger varje år och kommer att ledas av Karin Markides, professor i analytisk kemi och avgående rektor för Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Vidare kommer Johan Rockström, professor i miljövetenskap och chef för Stockholm Resilience Center, Lena Neij professor i systeminriktad energiforskning, och chef för Internationella miljöinstitutet vid Lunds Universitet, samt Thomas Sterner, professor i miljöekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, att delta som ett par av ledamöterna i rådet.

Kontakt

Helena Hellström Gefwert
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00