Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Finansinspektionen ska analysera gräsrotsfinansiering

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ge Finansinspektionen i uppdrag att analysera marknaden för gräsrotsfinansiering (crowdfunding), med fokus på aktie- och lånebaserad finansiering. Syftet är att öka kunskapen om finansieringsformen och förutsättningarna för en sund och hållbar utveckling.

– Med gräsrotsfinansiering utvecklas en ny kanal för företag och projekt att få finansiering. Det är en positiv utveckling som vi vill se hur den kan främjas för fortsatt framväxt. Vi vill också undersöka om investerare och konsumenterna får tillfredsställande information, så att deras intressen värnas, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

I uppdraget ingår att kartlägga förekomsten av gräsrotsfinansiering i Sverige, särdragen i finansieringsformen, informationen till investerare och konsumenter och erfarenheterna från andra länder som infört reglering på området. Finansinspektionen ska även beskriva vilken tillsyn som finns inom området och en beskrivning av eventuella problem och, vid behov, lämna förslag på åtgärder för att verksamheten ska kunna utvecklas. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2015.

Gräsrotsfinansiering är en relativt ny och växande metod för att kanalisera medel från allmänheten till projekt och små och nystartade företag. Finansiering sker vanligen via webbaserade plattformar och i form av donationer, bidrag i utbyte mot en framtida belöning, investeringar i värdepapper och lån (s.k. peer-to-peer lending). Det är en global och starkt växande marknad. Några EU-länder har infört, eller tydliggjort, reglering för gräsrotsfinansiering (lån och aktiebaserade finansiering) och behovet av reglering har diskuterats på EU-nivå.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Magnus Johansson
Planeringschef hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.