Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Närings- och innovationsministern tillsätter advisory board för nyindustrialisering

Publicerad

Regeringen tillsätter nu ett advisory board med fyra personer från olika delar av svensk industri för att stödja regeringen i arbetet med Sveriges nyindustrialisering och för att bistå i Sveriges investeringsfrämjande.

- Vi är glada att dessa erfarna och kunniga personer axlar rollen att arbeta med regeringen för att stärka den svenska industrin. De bär tillsammans på kompetenser och erfarenheter inom avancerad produktion, automation, digitalisering, forskning, innovation och omfattande export till stora delar av världen, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

Näringsdepartementet arbetar med en strategi för att nyindustrialisera Sverige med målet att Sverige ska erbjuda en av världens mest attraktiva miljöer för att avancerad industriell verksamhet, såväl produktion av varor och tjänster som utveckling och forskning. Arbetet sker i nära dialog med de fackliga organisationerna, forskare och företag.

- Sverige är en industrination med många framgångsrika exportföretag som utgör ryggraden i den svenska ekonomin och är en förutsättning för vår välfärd. Men vi kan inte ta vår position som en ledande industrination för givet. Allt fler länder kan konkurrera högt upp i de globala värdekedjorna med avancerad produktion, forskning och innovation, säger Mikael Damberg.

Näringsministerns advisory board består av följande personer:

Olof Persson, fd Volvo AB, Volvo CE, Bombardier
Lisa Lindström, vd Doberman
Pia Sandvik, ordf. i RISE, fd rektor Luleå tekniska universitet, prorektor Mitthögskolan, Ericsson
Karl Gustaf Ramström, CEO Prevas, tidigare SSAB och ABB

 

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.