Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Polismyndigheten renodlas och effektiviseras

Inrikesminister Anders Ygeman har beslutat att utreda Polismyndighetens hantering av polisanmälningar.

– Vi ser i dag polisanmälningar som belastar verksamheten trots att inget brott begåtts, exempelvis polisanmälan av dåliga julklappar eller att duschstrålen är för hård. Polisen ska förebygga och klara upp brott, inte administrera ogrundade anmälningar, säger Inrikesminister Anders Ygeman.

Som ytterligare ett led i regeringens strävanden att renodla och effektivisera Polismyndighetens arbete har därför inrikesminister Anders Ygeman gett tidigare länspolismästaren Madeleine Jufors i uppdrag att utreda vissa frågor som rör Polismyndighetens hantering av anmälningar.

När det gäller anmälningar om brott kan det också finnas utrymme för att rationalisera anmälningsupptagningen hos Polismyndigheten. Utredaren ska därför kartlägga förekomsten av frekventa anmälare, exempelvis lokaltrafikföretag, företag inom handeln och myndigheter som utsätts för bidragsbrott i olika former. Utifrån kartläggningen ska utredaren överväga lämpliga former för samarbetet med dessa, i syfte att säkerställa att anmälningarna håller nödvändig kvalitet.

Utredningens resultat ska redovisas senast den 30 november 2015.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare, Statsrådsberedningen
Telefon (växel) 08-405 10 00