Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen lämnar tre uppdrag som syftar till att minska användningen av häktning och bryta isoleringen av häktade

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om tre uppdrag för att minska användningen av häktning och motverka isolering av häktade.

– Häktning är nödvändigt för att allvarliga brott ska kunna utredas. Det är dock angeläget att användningen av häktning och den isolering de häktade utsätts för begränsas, inte minst när det är fråga om unga personer, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över vad som kan göras för att få färre personer i häkte och motverka isolering av de som häktas. Utredningen ska bland annat överväga om det bör införas nya alternativ till häktning och tidsfrister för häktning och restriktioner. Situationen för barn och ungdomar ska särskilt uppmärksammas. Uppdraget ska redovisas senast den 23 augusti 2016.

Dir. 2015:80 Färre i häkte och minskad isolering

Brottsförebyggande rådet (Brå) har getts i uppdrag att kartlägga situationen i häkte. Uppdraget ska ge ökad kunskap om användningen av häktning och restriktioner. Brå ska också lämna förslag på hur häktesverksamheten kan utvecklas för att vara så human, säker och effektiv som möjligt. Uppdraget ska redovisas senast den 25 januari 2017.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att genomföra en kartläggning av situationen i häkte

Statskontoret har getts i uppdrag att utreda om hanteringen av forensiska undersökningar behöver effektiviseras för att bidra till kortare häktningstider. Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2016.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Statskontoret att granska hanteringen av forensiska undersökningar i ärenden med häktade personer

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare, Statsrådsberedningen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.