Sven-Erik Bucht har entledigats, landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen lanserar en nationell strategi för regional tillväxt

Publicerad Uppdaterad

För att skapa en modern tillväxtpolitik för hela landet lanserar regeringen idag: En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.

Genvägar

Strategin är långsiktigt vägledande för tillväxtarbetet och anger regeringens prioriteringar för den regionala tillväxtpolitiken fram till 2020. Den hjälper också länens regionala utvecklingsstrategier och program inom EU:s strukturfonder.

- Det är viktigt att den nationella strategin nu är på plats. Den utgör ett ramverk som samlar aktörer inom den regionala tillväxtpolitiken. Jag ser fram emot ett fortsatt strategiskt samarbete och dialog med den regionala nivån och ett kraftfullt genomförande av strategin för jobb och hållbar tillväxt i hela landet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Fyra samhällsutmaningar beskrivs i strategin – Demografisk utveckling, Globalisering, Klimat, miljö och energi samt Social sammanhållning – som alla påverkar Sveriges regioner och deras tillväxtarbete. För att bidra till politikens mål och möta dessa samhällsutmaningar, samt ta tillvara dess möjligheter, har fyra prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet identifierats fram till 2020 – Innovation och företagande, Attraktiva miljöer och tillgänglighet, Kompetensförsörjning samt Internationellt samarbete.

För att lyckas med den regionala tillväxtpolitiken behöver den regionala och nationella nivån samlas och bli mer resultatinriktad. Det innebär bl. a. att de verktyg som finns inom den regionala tillväxtpolitiken behöver utvecklas och stärkas. Det handlar också om att utveckla dialogen mellan den nationella och regionala nivån, där det nyligen inrättade Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 är en viktig arena.

Kontakt

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00