Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen stärker svensk turismexport

Publicerad

VisitSweden har tilldelats 70 miljoner kronor under tre år för att genomföra ett antal insatser som ska stärka Sverigebilden utomlands. VisitSweden får därmed möjlighet att genomföra viktiga satsningar på nya tillväxtmarknader som Indien och Kina, öka marknadsföringen av hållbar natur- och ekoturism på landsbygden och genomföra insatser för att fler turister ska stanna längre.

– Det globala resandet kommer att öka med tre procent per år fram till 2030, men 40 % av turisterna stannar i Sverige bara över dagen. Regeringen har beslutat om en satsning på VisitSweden för 2015 på 30 mnkr för att stärka arbetet på nya tillväxtmarknader som Indien och Kina, marknadsföra hållbar natur- och ekoturism på landsbygden, och genomföra insatser för att förlänga utländska besökares vistelse i Sverige. För att nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 måste jobben och turistföretagen bli fler, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Stärka närvaron på tillväxtmarknaderna

De långväga turisterna, det vill säga utomeuropeiska turister, blir allt viktigare för Sverige. VisitSweden har av denna anledning startat pilotprojekt för att stärka Sveriges närvaro på nya tillväxtmarknader som till exempel i Kina och Indien.

Den påbörjade satsningen i Kina kommer under 2015 koncentra sig på att marknadsföra SAS nya flyglinje mellan Hong Kong och Stockholm. Kommunikationen kommer att bestå av konsumentkampanjer, samarbeten med researrangörer och marknadsföring i sociala medier.

Under hösten 2015 genomförs även flera aktiviteter i Sverige och Indien för att utveckla Indien som en svensk exportmarknad för turism. Bland annat kommer workshops att hållas i New Dehli, Mumbai och i Chennai.

Profilera Sverige inom eko- och naturturism

Naturupplevelser marknadsförs ofta av små företag utan förutsättningar till internationell marknadsföring på egen hand. Besöksnäringen ska samlas bakom ett nationellt program för hållbar eko- och naturturism som ger små företag en möjlighet att etablera sig och nå besökare på en global marknad.

Samarbete för att fler dagturister ska övernatta i Sverige

Varje turist som stannar ett dygn gör i genomsnitt av med ungefär 1 000 kr. Här finns en potential till att konvertera dagsbesökare till övernattande gäster. Fokus här kommer ligga på att få de norska turisterna att stanna längre.

VisitSwedens webbsida

För mer information och intervjuförfrågan kontakta t.f. pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg

 

 

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Fakta

VisitSweden AB får totalt 70 miljoner kronor under tre år att satsa på marknadsföringsinsatser av Sverige som turistland. 30 miljoner kronor under 2015 och därefter 20 miljoner kronor per år fram till år 2017.