Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen utreder skärpta regler kring taxiverksamhet

Publicerad

Regeringen har idag tillsatt en utredning som ska se över regelverken för taxiverksamhet och samåkning. Det handlar bland annat om att se över hur och om användandet av taxameter kan göras obligatoriskt, se om en ny definition för taxiliknande verksamhet utan taxameter kan skapas och eventuellt lämna förslag, samt se över samåkning mellan privatpersoner.

– Vi behöver mer ordning och reda på taximarknaden. Både för att kunder och förare ska kunna känna trygghet, liksom för att stärka Sverige som besöksland och handelspartner. En bättre fungerande taxinäring med konkurrens på lika villkor främjar en god arbetsmarknad och är en viktig fråga för regeringen, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Utredningen ska även se över hur Skatteverkets möjligheter att bedriva skattekontroll av taxiverksamhet kan förbättras, liksom anpassa dagens regler för taxi och samåkning till nya förutsättningar, till exempel nya tekniska lösningar som kan anses uppfylla kraven på en säker och laglig taxitrafik.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2016.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare, Statsrådsberedningen
Telefon (växel) 08-405 10 00