Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

RFSL kan stärka HBTQ-frågorna i EU

Publicerad

Regeringen avser att nominera RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, till EESK, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Principerna kvalitet, öppenhet, insyn och mångfald ligger till grund för regeringens arbetssätt när det gäller politiken för det civila samhället. En öppen utlysning genomfördes därför under våren där organisationer i det civila samhället gavs möjlighet att anmäla intresse för att vara representerade i EESK under perioden 2015-2020. Ett tjugotal ansökningar kom in och nu är man överens om vilka fyra organisationer som ska nomineras till EESK. En av dem är RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

- Vi ser positivt på att RFSL bereds plats i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. RFSL representerar ett perspektiv som är underrepresenterat inom kommittén idag, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

- Ska Sverige bidra till utveckling och förändring inom EESK är RFSL ett synnerligen bra val då RFSL besitter värdefull kompetens, inte minst när det kommer till att driva konkreta förändringar. Arbetet gällande hbtq-frågor behöver stärkas inom EU, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Från det civila samhället nominerar Sverige även:

  • LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
  • Forum idéburna organisationer med social inriktning
  • LRF – Lantbrukarnas riksorganisation

Den nya perioden börjar den 21 september 2015.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

EESK, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

EESK är ett rådgivande organ som består av tre grupper; Arbetsgivare, Arbetstagare och Övriga intressegrupper.

Den senare gruppen består av företrädare för det civila samhället och har som mål att säkerställa att kommittén är en dynamisk kraft som ger en hel röst till de olika aspekterna av det civila samhället i medlemsstaterna.

Via ledamöterna företräder kommittén ett brett spektrum av intressegrupper i medlemsstaternas ekonomiska, samhälleliga och kulturella liv.