Svensk välfärd på export

Regeringen presenterar idag ett initiativ för ett stärkt fokus på socialförsäkringar i arbetet för att minska fattigdomen i världen. Initiativet innebär att Sverige ska sprida erfarenheter och expertis kring välfärdssystem och aktivt driva frågan om uppbyggnad av breda trygghetssystem inom internationella forum.

- För 100 år sedan var Sverige ett av Europas fattigaste länder. Idag är vi ett av världens mest välmående. Vår välfärdsmodell hade en nyckelroll i den utvecklingen. Vi vill att fler länder ska göra samma resa, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. 

- Vi vill bidra till mer kunskap och stärka utvecklingsländers egen kapacitet att bygga upp fungerande sociala trygghetsystem, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Initiativets tre huvuddelar:

  • Välfärdssystem som ingångsvärden i biståndsstrategier:

Att främja generella välfärdssystem ska få ett större utrymme i Sidas uppdrag. Inför arbetet med en ny biståndspolitisk inriktning och i relevanta strategier ska satsningar på välfärdssystem prioriteras högre.

  • Sverige ska dela med sig av sin expertis om socialförsäkringar:

Sverige har ett antal världsledande experter på socialförsäkringar och vi ska i större utsträckning dela med oss av den kunskapen till omvärlden.

  • Sverige som en aktiv röst i internationella forum:

Sverige är en tung aktör inom internationell utveckling. Vi ska utnyttja vår position till att dela med oss av den svenska välfärdsmodellen i internationella sammanhang. 

- Arbetet börjar redan i nästa vecka. Då åker jag tillsammans med statsministern och finansmarknadsministern till Addis Abeba för att tillsammans med världens länder se hur vi ska finansiera en hållbar utveckling globalt, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Mobil 072-504 36 70
e-post till Victor Harju