Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Svenska från dag ett för bättre etablering

Publicerad

Regeringen har i dag tagit beslut om en satsning som syftar till att asylsökande och nyanlända på anläggningsboende ska få möjlighet att lära sig svenska och få kunskap om det svenska samhället från dag ett i Sverige.

Satsningen innebär att studieförbunden tillförs särskilda medel för att asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd men som fortfarande bor kvar på anläggningsboende ska få möjlighet att läsa svenska och andra kurser för att stärka sina kunskaper om det svenska samhället samt delta i verksamheter som främjar deltagande i samhällslivet.

– Vårt mål är att människor som kommer till Sverige ska få en bra språkundervisning och så snabbt som möjligt kunna etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Därför tycker vi att det är viktigt att börja så tidigt som möjligt efter att personer anlänt till Sverige, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

Allt fler människor flyr till Sverige från krig och förtryck. Det gör att det finns ett stort behov av fler och mer effektiva insatser för att nyanlända ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Regeringen har därför ett etableringspaket med insatser inom en rad olika områden. Språket är en mycket viktig del som behövs för vägen in i samhället och arbetslivet. För denna investering avsätter regeringen 30 miljoner under 2015 som ska fördelas av Folkbildningsrådet till studieförbunden. Avsikten är att verksamheterna ska kunna dras igång redan i augusti.

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.